Thông tin rạp

Rạp Công Nhân

111 Trần Phú, P.Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Tel: (031) 3840 778

MẠNG XÃ HỘI