Thông tin rạp

Rạp Ninh Bình

69 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel:

MẠNG XÃ HỘI