Thông tin rạp

Rạp Venus Cinema

64-66 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Bình, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 0904 425 435

Website: www.venuscinema.com.vn

Facebook: facebook.com/venuscinema

MẠNG XÃ HỘI