Thông tin rạp

Rạp Sinh Viên

512 Trường Chinh, P. Trần Tế Xương, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: 350 3123 456

Nằm tại trung tâm thành phố Nam Định Với tên Rạp Sinh viên
Sử dụng công nghệ phân cực hai máy chiếu
Kích thước màn hình: 250''
Số ghế: 100
Khai trương 30 tết

MẠNG XÃ HỘI