Thông tin rạp

Rạp Tháng 8

189 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: 350 3848 374

MẠNG XÃ HỘI