Thông tin rạp

Rạp Đồng Xoài

Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Phước)

Tel: 0979246445

MẠNG XÃ HỘI