Thông tin rạp

Rạp 19/4

30 Nguyễn Du, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tel: (062)3816116

MẠNG XÃ HỘI