Thông tin rạp

Rạp Sông Thương

Đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel:

MẠNG XÃ HỘI