Thông tin rạp

Rạp Bà Rịa

320 đường CMT8 lầu 2 nhà sách Bạch Đằng, Tp Bà Rịa

Tel: 0942367777

MẠNG XÃ HỘI