Sứ mệnh tầm nhìn

Với đội ngũ   sản xuất dày dạn kinh nghiệm trong và ngoài nước định hướng sản xuất những sản phẩm điện ảnh mang tầm quốc tế.
Hợp tác sản xuất với các đối tác Hàn Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Châu Âu, Hollywood nâng cao chất lượng phim Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.
Phát triển studio chuyên nghiệp với thiết bị sản xuất tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.