Sản phẩm dịch vụ

Quảng cáo rạp
Nhận quảng cáo tại các rạp phim
Kinh doanh & Phát hành phim
Chuyên kinh doanh và phát hành phim Việt
Thương mại tổng hợp
Cung cấp các dịch vụ thương mại tổng hợp
Đầu tư, tư vấn, sản xuất, cung cấp HD - 3D
Đầu tư, tư vấn, sản xuất, cung cấp các thiết bị chiếu phim