Liên hệ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:63 Bis Mạc Đĩnh Chi Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại:028 3820 4444

Website: www.vinacinema.com.vn

Email: info@vinacinema.com.vn

Map