Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN ẢNH VI NA
Tên giao dịch: Vinacinema
Là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất sản xuất, đầu tư, khai thác độc quyền thiết bị chiếu HD (công nghệ số), sản xuất và phát hành phim HD cho hầu hết các rạp tại Việt Nam. 


NGÀNH NGHỀ CỦA CÔNG TY:

01. Quảng cáo rạp
02. Chiếu phim lưu động và quảng cáo cho trên 400 đội chiếu lưu động có mặt khắp 63 tỉnh thành
03. Đơn vị sản xuất phim kỹ thuật số (full HD) hoặc nhựa
04. Điện ảnh học đường
05. Kinh doanh, phát hành phim
06. Mua bán thiết bị
07. Tư vấn đầu tư rạp
08. Dịch vụ kỹ thuật 
09. Đầu tư, tư vấn, sản xuất, cung cấp thiết bị HD – 3D
10. Kinh doanh hàng sử dụng trong phim
11. Cung cấp thực phẩm tại các rạp
12. Thương mại tổng hợp 

HỆ THỐNG PHÁT HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC